Διαβάστηκε

Τίτλος

Διαβάστηκε

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Με την διακοπή των υποχρεωτικών sms για έξοδο από το σπίτι στις 04/05/2020 δημιουργήθηκε αυτό το αίσθημα νοσταλγίας προς αυτήν την πρακτική. Έμμεσα φανερώνει ότι έγινε συνήθεια στους πολίτες."

Δημιουργός

@blublu21

Πηγή

Σελίδα: Πλάκα Έχει
https://plakaexei.gr/

Ημερομηνία

01/05/2020

Συνεισφέρων

Σαβουλίδη Ελισάβετ

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Εικόνα Ψηφιακού Τοίχου

Αρχεία

Διαβάστηκε.jpg

Aναφορά

@blublu21 , “Διαβάστηκε,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 23 Ιουνίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/23.

Μορφή εξαγόμενων