Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα το Θέαμα στην Αρχαιότητα, ένα πεδίο έρευνας με διαχρονική απήχηση και με ευρύτατες κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις. Το συνέδριο πραγματεύεται το θέαμα και τη διαχείριση του θεάματος, από την Προϊστορία μέχρι την Υστερη Αρχαιότητα μέσα από τα κείμενα, τα υλικά κατάλοιπα, την εικονογραφία και τη μουσική.

Προγραμματίζονται τρεις συνεδρίες που στρέφονται γύρω από τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

Επίσης, στα πλαίσια του συνεδρίου προγραμματίζεται συναυλία με πρωτότυπα μουσικά έργα πάνω σε αρχαία ποίηση και βασισμένα στους αρχαίους τρόπους.