Επικοινωνία

Εργαστήριο Αρχαιολογίας
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
38221 Βόλος

τηλ & φαξ: 2421074874
e-mail: archaeolab@uth.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Γ. Βαραλής, Χ. Ζαφειρόπουλος, Δ. Κυρτάτας, Ι. Λεβέντη, Γ. Λώλος, Ι. Τουρναβίτου.