Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
18-20 Ιουνίου 2004

Αμφιθέατρο Σαράτση
Κτίριο Δελμούζου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βόλος

INTERNATIONAL ROUND TABLE
June 18- 20, 2004

Saratsi Amphitheatre
Delmouzou Building
University of Thessaly
Volos, Greece

H ιδέα της οργάνωσης μιας Στρογγυλής Τράπεζας που θα διεξάγονταν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στο Βόλο, γεννήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι ανάμεσα στα μέλη των ομάδων που διενεργούν ανασκαφές σε θέσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στον Ωρωπό, την Ερέτρια και το Λευκαντί. Αυτό που συχνά χαρακτηρίζει τα επίσημα Συμπόσια είναι η έλλειψη παραγωγικότητας. Έτσι λοιπόν ο πρωταρχικός στόχος που ετέθη εξαρχής, ήταν η συγκέντρωση όσων ερευνητών εργάζονταν στις τρεις θέσεις, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους ποικιλοτρόπως και αποτελούν θέσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου με εξαιρετική σημασία, ούτως ώστε να συζητηθούν οι πολλές πτυχές των αντίστοιχων δεδομένων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Πράγματι η στιγμή είναι πλέον κατάλληλη για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας συνάντησης, καθώς οι ανασκαφές στην Ερέτρια και την Ξερόπολη βρίσκονται σε εξέλιξη φέρνοντας στο φως νέα δεδομένα, ενώ πολλοί επιστήμονες, παλαιότεροι αλλά και νεότεροι, μελετούν το υλικό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από τις θέσεις αυτές. Στον Ωρωπό, όπου οι ανασκαφές σ' αυτήν τη φάση έχουν πλέον ολοκληρωθεί, οι εργασίες επικεντρώνονται στη μελέτη για τη δημοσίευση του υλικού. Στην πορεία των εργασιών αναγνωρίστηκαν τα τελευταία χρόνια οι ισχυροί δεσμοί -αλλά και οι διαφορές– του Γεωμετρικού και Αρχαϊκού οικισμού με την αντικρινή ακτή της Εύβοιας και ιδιαίτερα με τους οικισμούς της Ερέτριας και του Λευκαντιού. Έτσι ο στόχος δεν είναι να πραγματοποιηθεί ένα Συμπόσιο που απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, αν και ειδικοί και φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου είναι ευπρόσδεκτοι και καλούνται να παραστούν στις εργασίες του Συμποσίου και να συμμετάσχουν στις συζητήσεις. Τα πεπραγμένα του Συμποσίου πρόκειται να δημοσιευτούν σε έναν τόμο Πρακτικών της Στρογγυλής Τράπεζας. Εκτός από την Στρογγυλή Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί Έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει 140 αντικείμενα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από τον Ωρωπό και η οποία θα εγκαινιαστεί σε χώρους του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2004, και ώρα 19.30.

The idea of organising a Round Table at the University of Volos grew the past summer between the members of the archaeological teams working on the Early Iron Age sites of Oropos, Eretria and Lefkandi. Formal Symposia tend to be less productive and our aim is to bring together the scientific teams working on three in many ways related and extremely important Early Iron Age sites in order to discuss the numerous aspects of our respective data, and exchange ideas. Indeed, the time is ripe for such a meeting, since both the Erertia and Xeropolis excavations are currently active, bringing to light new data, while several scholars, senior and younger, are working on the Early Iron Age material from these sites. At Oropos, where excavations are coming to a momentary close and work is concentrating in the study for publication of the material, we have recognized throughout the past years the strong connections - but also the differences- of the Geometric and Archaic settlement with the opposite Euboean coast, and with Eretria and Lefkandi in particular. Thus, the goal is not to have a Symposium aiming towards a wider public, though specialists and students interested with the archaeology of Early Iron Age Greece are welcomed to attend and participate in the discussions. It is in our intentions to publish a volume with the acts of the Round Table. Besides the Round Table, an Exhibition with 140 finds from the Early Iron Age site of Oropos will be organised in the premises of the University of Thessaly. The inauguration has been scheduled for Friday, June the 19th, at 19.30 hours.

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly