Δεν έχετε συνδεθεί
Εκτύπωση


Βιβλιογραφία

Αλεξανδρίδου υπό έκδοση
Αλεξανδρίδου, A. (υπό έκδοση) «Γεωμετρικό Δεσποτικό: οι απαρχές ενός ιερού ή μήπως όχι;», στο Πρακτικά του Γ΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Σύρος 25-29 Μαϊου 2016.
Alexandridou 2019
Alexandridou, A. (2019) “Geometric Despotiko: on the borderline between sacred and profane”, στο A. Tsingarida & I. Lemos (επιμ.), Beyond the Polis II. Ritual Practices and the Construction of Social Identities. The Conference Proceedings, Etudes d’Archéologie, Bruxelles, CreA-Patrimoine. 193-212
Broodbank 2013
Broodbank, C. (2013). The making of the Middle Sea. A history of the Mediterranean from the beginning to the emergence of the Classical World, London.
Cambitoglou 1991
Cambitoglou, A. (1991) Archaeological Museum of Andros.< Guide to the finds from the excavations of the Geometric town at Zagora, Athens.
Cambitoglou κ.ά. 1971
Cambitoglou, A., Coulton, J.J., Birmingham, J. & Green J.R. (1971) Zagora 1. Excavation Season 1967; Study Season 1968-69, Athens.
Cambitoglou κ.ά. 1988
Cambitoglou, A., Coulton, J.J., Birmingham, J. & Green J.R. (1988) Zagora 1. Excavation of a Geometric settlement on the island of Andros, Greece (excavation season 1967; study season 1968-1969), Athens.
Constantakopoulou 2010
Constantakopoulou, Ch. (2010) The dance of the islands: insularity, networks, the Athenian Empire, and the Aegean World, Oxford.
Étienne 2018
Étienne, R. (2018) Exploration archéologique de Délos: XLIV, Tome I. Athènes.
Fagerström 1988
Fagerström, K. (1988) Greek Iron Age architecture. Developments through changing times, Göteborg.
Gounaris 2005
Gounaris, A. (2005) “Cult places in the Cyclades during the Protogeometric and Geometric periods: Their contribution in interpreting the rise of the Cycladic Poleis”, στο Μ. Yeroulanou & Μ. Stamatopoulou, M. (επιμ.) Architecture and archaeology in the Cyclades. Papers in honour of J. J. Coulton. BAR International Series 1455, Oxford, 13-68.
Horden & Purcell 2000
Horden, P. & Purcell, N. (2000) The corrupting sea, Oxford.
Καπετάνος & Μέξη 2018
Καπετάνιος, Α. & Μέξη Μ., «Σαν Τζώρτζιο Ντ’Αρμπορα: μία πρώτη αρχαιολογική ματιά», στο Πρακτικά ΙΣΤ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής, Λαύριο 18-22 Νοεμβρίου 2015, Καλύβια 2018, 45-58.
Kourayos 2006
Kourayos, Υ. (2006) “The Archaic Sanctuary of Apollo on the Island Despotiko”, στο de la Geniere, J. (επιμ.) Les clients de la céramique grecque<. Actes du Colloque de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 30-31 Janvier 2004, Paris, 59–67.
Κουράγιος 2018
Κουράγιος, Γ. (2018) Δεσποτικό, ταξίδι στο χρόνο: 20 χρόνια ερευνών στο ιερό του Απόλλωνα, Αντίπαρος.
Kourayos κ.ά. 2012
Kourayos, Y., Daifa, K., Ohnesorg, A. & Papajanni, K. (2012) “The sanctuary of Despotiko in the Cyclades. Excavations 2001-2012”, Archäologischer Anzeiger, 93-174.
Kourayos & Daifa 2017
Kourayos, Y. και Daifa, K. (2017) “Politics, territory, and religion in the Cyclades during the Archaic period. The case of Paros and the sanctuary on Despotiko”, στο Α. Mazarakis Ainian (επιμ.) Les sanctuaire archaïques des Cyclades. Recherches récentes, Rennes, 307-326.
Kourayos & Burns 2017
Kourayos, Y. και Burns, B. (2017) A deposit of small finds from the sanctuary of Apollo on the island Despotiko, in Α. Mazarakis Ainian (επιμ.) Les sanctuaire archaïques des Cyclades. Recherches récentes, Rennes, 327-344.
Κourou 2005
Kourou, N. (2005) “Ten years of archaeological research at Xobourgo (Island of Tenos in the Cyclades)”, AAIA Bulletin 3, 23-29.
Κourou 2011
Kourou, N. (2011), From the Dark Ages to the rise of the polis in the Cyclades. The case of Tenos, στο Α. Mazarakis Ainian (επιμ.), The Dark Ages revisited. International conference in memory of W. D. E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007, Volos, 399-414.
Lambrinoudakis 2001
Lambrinoudakis, V. (2001) “The emergence of the city-state of Naxos in the Aegean”, στο C. Lentini (επιμ.), The two Naxos cities. A fine link between the Aegean sea and Sicily, Athens, 13-22.
Lambrinoudakis 2005
Lambrinoudakis V.K. (2005) A new Early Archaic building on Naxos: some thoughts on the Oikos of the Naxians on Delos, στο Μ. Yeroulanou & Μ. Stamatopoulou, M. (επιμ.) Architecture and archaeology in the Cyclades. Papers in honour of J. J. Coulton. BAR International Series 1455, Oxford, 79-86.
Malkin 2011
Malkin, I. (2011) A small Greek World: networks in the ancient Mediterranean. Greeks Overseas. Oxford & New York.
Μαραγκού 2002
Μαραγκού, Λ. (2002) Αμοργός Ι. Η Μινώα. Η πόλις, ο λιμήν και η μείζων περιφέρεια, Αθήνα.
Mazarakis Ainian 1997
Mazarakis Ainian, A. (1997) “From rulers' dwellings to temples. Architecture, religion and society in Early Iron Age Greece”, SIMA 121, Jonsered.
Mazarakis Ainian 2013
Mazarakis-Ainian, A. (2013) “Archaic sanctuaries of the Cyclades: research of the last decade”, στο Ζ. Archibald (επιμ.) Archaeological Reports for 2012-2013, 96-102.
Mazarakis Ainian 2016
>Mazarakis-Ainian, A. (2016) “Early Greek temples”, στο M. M. Miles (επιμ.) Blackwell Companion to Greek architecture, Oxford, 15-30.
Mazarakis Ainian 2017
Mazarakis Ainian, A. (2017) Βιβλιοκριτική: Papapostolou, I.A. (2012) Early Thermos. New excavations 1992-2003, Athens, Gnomon 89.7, 627-633.
Mazarakis Ainian υπό έκδοση
Mazarakis Ainian, A. (υπό έκδοση) “From Rulers' Dwellings to Temples”, twenty years on: some thoughts, στο Α. Moustaka & W.-D. Niemeier, Neue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern (12.-5. Jh.v.Chr.), Athenaia Series, Athens.
Mazarakis Ainian & Leventi 2013
Mazarakis-Ainian, A. & Leventi I. (2009) “The Aegean”, στο K. Raaflaub, H. Van Wees (επιμ.) Blackwell Companion to the Archaic Greek World, Oxford, 212-238.
Morgan 1999
Morgan, C. (1999) Isthmia VIII. The Late Bronze Age settlement and Early Iron Age sanctuary, Princeton.
Polignac de 1995
Polignac, F. de (1995), Cults, territory, and the origins of the Greek city-state, Chicago.
Renfrew 1985
Renfrew, A.C. (1985) The archaeology of cult. The sanctuary at Phylakopi, London.
Schilardi 2002
Schilardi, D.V. (2002) The emergence of Paros the capital, Pallas, 58, 229-240.
Schilardi 2016
Schilardi, D. (2016) Koukounaries Paros: the excavations and history of a most ancient Aegean acropolis, Athens.
Simantoni-Bournia 2002
Simantoni-Bournia, E. (2002) “The early phases of the Hyria sanctuary on Naxos. An overview of the pottery”, στο Μ. Stamatopoulou & Μ. Geroulanou (επιμ.), Excavating Classical Culture, Oxford, 269-280.
Snodgrass 1980
Snodgrass, A.M. (1980) Archaic Greece: the age of experiment, London.
Televantou 2008
Televantou, Ch. (2008) Άνδρος. Η αρχαία πόλη της Υψηλής, Αθήνα.
Televantou 2017
Televantou, Ch. (2017) “The acropolis of Aghios Andreas, Siphnos. The sanctuary (8th - 2nd century BC)”, στο Α. Mazarakis Ainian (επιμ.), Les sanctuaire archaïques des Cyclades. Recherches récentes, Rennes, 367-377.
Verdan 2012
Verdan, S. (2012) Le sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros à l'époque géometrique, Eretria XXII Gollion.
Verdan, Theurillat & Kenzelmann Pfyffer 2011
Verdan, S., Theurillat, Th. & Kenzelmann Pfyffer, A. (2011), “Early Iron Age Pottery: A Quantitative Approach”, στο Proceedings of the International Round Table organized by the Swiss School of Archaeology in Greece, Athens Nov. 28-30,2008, BAR International Series 2254, Oxford.
Wecowski 2014
Wecowski, M. (2014) The rise of the Greek aristocratic banquet, Oxford & New York.
Zaidman κ.ά. 1992
Zaidman, L.B., Pantel, P.S. & Cartledge, P. (επιμ.) (1992) Religion in the ancient Greek City, Cambridge.