Δεν έχετε συνδεθεί
Εκτύπωση


Συντελεστές

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Μαζαρακής Αινιάν, ως ακαδημαϊκός σύμβουλος, έχει τη γενική επίβλεψη του ερευνητικού προγράμματος. Λόγω της ειδίκευσής του στη μελέτη της αρχιτεκτονικής και των λατρευτικών πρακτικών των πρώιμων κοινωνιών στον ελληνικό χώρο, αλλά και εξαιτίας της περαιτέρω ειδίκευσής του σε ζητήματα αρχαίας λατρείας στο χώρο των Κυκλάδων, θα παρακολουθήσει στενά και θα στηρίξει τις δύο νέες ερευνήτριες στη μελέτη τους, οι οποίες εκπονούν τη διδακτορική διατριβή τους υπό την εποπτείεα του.

Η Επίκ. καθηγήτρια Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, ως αναπληρώτρια ακαδημαϊκή σύμβουλος, θα συμβάλει στην εξέταση της μελέτης περίπτωσης, που είναι το ιερό του Απόλλωνα στη νησίδα του Δεσποτικού. Ως βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας του ιερού, έχει μάλιστα αναλάβει τη μελέτη των πρώιμων ευρημάτων από τη θέση. Θα συνδράμει την Κορνηλία Νταϊφά στη μελέτη των τέχνεργων, κυρίως της κεραμεικής και των μικρών ευρημάτων από τα υπό εξέταση κτίρια του ιερού. Κομβική θα είναι η συμβολή της στο στάδιο της αποσαφήνισης της χρήσης των οικοδομημάτων αυτών, καθώς ειδικά η κεραμεική, το πεδίο εξιδείκευσής της, αποτελεί βασικό δείκτη για την κατανόηση της χρήσης των χώρων και των κτιρίων.

Η Κορνηλία Νταϊφά στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της, με τίτλο Θρησκεία και πολιτική στο Αιγαίο. Τα εξωαστκά ιερά των Κυκλάδων κατά την Πρωτογεωμετρική – γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο, Η περίπτωση του ιερού στο Δεσποτικό, την οποία εκπονεί στο τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξέταζει τα δεδομένα από το ιερό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, το οποίο συμπίπτει με το προχωρημένο στάδιο εκπόνησης της διατριβής της, η έμφαση θα δοθεί στη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και ανάλυση-ερμηνεία του συγκεκριμένου υλικού, συνδυαστικά με τα αποτελέσματα των εφαρμογών των ΓΣΠ.

Η Ελένη Χατζηνικολάου, θα αναλάβει τη σύνταξη ενός αναλυτικού περιγραφικού καταλόγου, που θα περιλαμβάνει το σύνολο του δημοσιευμένου αρχαιολογικού υλικού μίας σειράς λατρευτικών και οικιστικών θέσεων από τις Κυκλάδες, ο οποίος θα συνεξεταστεί με τα δεδομένα από το Δεσποτικό. Η έρευνα θα περιλάβει και άλλες περιπτώσεις του Αιγαιακού χώρου, εφόσον συμβάλλουν στην εξεύρεση των ερωτημάτων που έχει θέσει η ερευνητική πρόταση. Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση των δημοσιευμένων οικισμών τόσο στο χώρο των Κυκλάδων, όσο και στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, στα πλαίσια της εκπονούμενης διδακτορικής της διατριβής στο τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο Από τον «Οίκο» στην «Πόλη»: Οικιστική οργάνωση και αρχιτεκτονική κατά την αρχαϊκή περίοδο.


Κατόψεις κτηρίων ενσωματωμένων στο σύστημα GIS.

Σταδιακά, καθώς θα ολοκληρώνεται η καταγραφή του υλικού από το ιερό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό, θα πραγματοποιείται η χωρική ανάλυση των ευρημάτων από κάθε κτίριο του ιερού, από τις Κ.Ν. και κυρίως την Ε.Χ.

Στην τελική φάση της μελέτης οι δύο νέες ερευνήτριες από κοινού θα ενσωματώσουν τα δεδομένα σε δύο υπάρχουσες διεθνείς διαδικτυακές βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων που διηύθυνε ο Α. Μαζαράκης Αινιάν (SCC και SAofEIA-EAG– τη δεύτερη με την σημαντική συμβολή της Α. Αλεξανδρίδου). Τέλος, η ερευνητική ομάδα θα συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο, ενώ στόχος είναι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής να δημοσιευθούν σε αρχαιολογικό περιοδικό διεθνούς κύρους, με κριτές.

Το σχεδιασμό του διαδικτυακού κόμβου ανέλαβε ο Θέμης Ντάλλας, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος ΙΑΚΑ–ΠΘ.