Ο Λαϊκός Πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο

Αμφιθέατρο Γ. Κορδάτος
Βόλος, 2-4 Ιουνίου 2006

Η θεματική του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου

Πρόγραμμα

Παρασκευή, 2/6/06

17.00 - 17.30: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΝΑΡΞΗ

17.30 - 17.45: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

17.45 - 18.00: ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

18.00 - 19.00: Α' ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστές: Βασίλης Αναγνωστόπουλος - Δημήτριος Μπενέκος

  • Μ.Γ. Μερακλής, Ο λαϊκός πολιτισμός και το πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα. Αναγκαιότητες και προοπτικές.
  • Μ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία.
  • Τζένη Μωραΐτη, Οι φοιτητές και ο οι αναπαραστάσεις της λαογραφίας και του λαϊκού πολιτισμού.

19.00 - 19.15: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19.15 - 19.30:ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

19.30 - 20.30: Β' ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο του λαϊκού πολιτισμού

Συντονιστής: Χρήστος Παπακώστας

Στο στρογγυλό τραπέζι θα λάβουν οι Ν.Κόκκος, Α.Σαλαβάνη, Α.Ιατροπούλου.

20.30 - 21.00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

21.30: ΔΕΙΠΝΟ

Σάββατο, 3/6/06

09.00 - 11.30: Α' ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ο προφορικός πολιτισμός (παραμύθι, παροιμία, αίνιγμα) στα προγράμματα σπουδών

Συντονιστές: Μηνάς Αλεξιάδης, Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου.

Στο στρογγυλό τραπέζι θα λάβουν μέρος οι: Μ.Γ. Μερακλής, Μ. Αλεξιάδης, Β. Αναγνωστόπουλος, Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου, Μ. Καπλάνογλου, Δ. Δαμιανού, Κ. Κονταξής, Α. Δουλαβέρας, Τ. Τσιλιμένη, Τζ. Μωραΐτη.

11.30 - 11.45: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

11.45 - 12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

12.00 - 13.30: Β' ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η θρησκεία και το υπερφυσικό

Συντονιστές: Μ.Γ. Μερακλής, Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα

Συμμετέχουν στη συζήτηση οι: Μ.Γ. Μερακλής, Ε.Γρ. Αυδίκος, Ευριδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε. Βαρβούνης, ’. Λυδάκη, Δ. Μπενέκος, Α. Γουίλ-Μπαδιεριτάκη

13.30 - 13.45: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14.00 - 16.00: ΓΕΥΜΑ

18:00: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

Κυριακή, 4/6/06

10.00 - 11.30: Γ' ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Υλικός Πολιτισμός - Λαϊκή Τέχνη

Συντονιστές: Α. Κορρέ-Ζωγράφου, Β. Ρόκου

Συμμετέχουν στη συζήτηση οι : Μ. Γ. Μερακλής, Α. Κορρέ-Ζωγράφου, Β. Ρόκου, Κ. Μπάδα, Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Α. Γουίλ-Μπαδιεριτάκη, Ε. Ολυμπίτου, Δ. Ράπτης.

11.30 - 11.45: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

11.45 - 12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00 - 13.30: Δ' ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Κοινωνική Συγκρότηση και Πολιτισμικές Ταυτότητες

Συντονιστές: Κ. Μπάδα, ’. Λυδάκη.

Συμμετέχουν οι: Κ. Μπάδα, Ε.Γρ. Αυδίκος, Β. Ρόκου, Α. Λυδάκη, Ε. Σέργης, Ρ. Κακάμπουρα-Τίλη, Δ. Ράπτης.

13.30 - 13.45: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13.45 - 14.00: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

14.00 - 14.15: ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΟΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ.

14.15 - 14.30: ΛΗΞΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

14.30: ΓΕΥΜΑ

© 2006: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας