Ο Λαϊκός Πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο

Αμφιθέατρο Γ. Κορδάτος
Βόλος, 2-4 Ιουνίου 2006

Η θεματική του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου

Οργανωτική επιτροπή

 • Ευάγγελος Αυδίκος, καθηγητής Π.Θ., πρόεδρος
 • Βασίλεις Αναγνωστόπουλος, καθηγητής Π.Θ.
 • Δημήτριος Μπενέκος, επίκουρος καθηγητής Π.Θ.
 • Απόστολος Μαγουλιώτης, επίκουρος καθηγητής Π.Θ.
 • Τασούλα Τσιλιμένη, λέκτορας Π.Θ.
 • Τζένη Μωραΐτη, Σχολή Προσχολικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας,διδάσκουσα Π.Θ.
 • Χρήστος Παπακώστας, υποψήφιος διδάκτορας Π.Θ.
 • Έλσα Παπάζογλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Θ.

Γραμματειακή υποστήριξη

 • Έλσα Παπάζογλου
 • Μαρία-Σταυρούλα Αγγελοπούλου
 • Ευανθία Καλαβριώτη
 • Ελευθερία Σπανδωνίδου
 • Μαρία Τιμπλαλέξη

Συνεργασία

 • Εταιρία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΕΚΠΟΛ)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΑΚΑ

Υποστήριξη

 • Δήμος Βόλου
 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μαγνησίας
 • Σύλλογος Φιλολόγων Ν.Μαγνησίας
 • Χορωδία Εκπαιδευτικών Ν.Μαγνησίας

© 2006: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας