Επιστημονική επιτροπή

Οργανωτική επιτροπή

Γραμματεία

Επικοινωνία

Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»
Ομήρου 10, 43100 Καρδίτσα
τηλέφωνο & φαξ 2441072337
e-mail kileoapollon@in.gr