ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Οι "Αγορές" και η Πολιτική
Ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσια εξουσία (18ος-20ός αιώνας)

Βόλος, 10-12 Φεβρουαρίου 2012

To σκεπτικό του συνεδρίου Οργανωτές και χορηγοί Συμμετέχοντες Το πρόγραμμα του συνεδρίου Το πρακτικά του συνεδρίου

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου

Η παρουσίαση των Πρακτικών του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, που είχε οργανωθεί στο Ρέθυμνο τον Δεκέμβριο 2008, με τίτλο θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες στην οικονομική και κοινωνική ιστορία, θα γίνει το Σάββατο 11/2/2012, στις 19:30 ώρα, στο Αμφιθέατρο Σαράτση, Βόλος). Την έκδοση θα παρουσιάσουν οι ιστορικοί-επιμελητές του τόμου Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Σωκράτης Πετμεζάς, Τζελίνα Χαρλαύτη.