ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Οι "Αγορές" και η Πολιτική
Ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσια εξουσία (18ος-20ός αιώνας)

Βόλος, 10-12 Φεβρουαρίου 2012

To σκεπτικό του συνεδρίου Οργανωτές και χορηγοί Συμμετέχοντες Το πρόγραμμα του συνεδρίου Το πρακτικά του συνεδρίου

Οργανωτική επιτροπή

 • Χριστίνα Αγριαντώνη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • Ίκαρος Μαντούβαλος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Λήδα Παπαστεφανάκη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • Γιάννης Στογιαννίδης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου (ΙΝΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Γραμματεία Συνεδρίου

 • Πόπη Χατζηλαζαρίδου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Επιστημονική Επιτροπή

 • Μιχάλης Ζουμπουλάκης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • Νίκος Θεοχαράκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Κώστας Κωστής (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Σωκράτης Πετμεζάς (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • Τζελίνα Χαρλαύτη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
 • Χρήστος Χατζηιωσήφ (Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΜΣ/ΙΤΕ)
 • Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών)