Γενικές πληροφορίες

Το επιστημονικό Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο» εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επιστημονικών ενδιαφερόντων του Τμήματός μας με άξονα τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των λατρευτικών δεδομένων της αρχαιότητας. Στόχοι της οργάνωσης του Συμποσίου είναι η διερεύνηση του υπό μελέτη θρησκευτικού-λατρευτικού φαινομένου του αρχαίου κόσμου στους ακόλουθους τρεις άξονες:

  1. Παρουσίαση σημαντικών και υπό ανασκαφή ιερών της θεάς Δήμητρας στην Ελλάδα. Ανάδειξη αρχιτεκτονικών λειψάνων και αναθημάτων, πιθανών παραλλήλων και αλληλεξαρτήσεων και διευκρίνιση του χαρακτήρα της λατρείας σε αυτά.
  2. Νέα στοιχεία για τη λατρεία στο ιερό της Ελευσίνας που έχουν προκύψει από πρόσφατες και υπό δημοσίευση μελέτες επιγραφικού και αρχαιολογικού υλικού.
  3. Στοιχεία για την εξάπλωση της μυστηριακής λατρείας της Δήμητρας από την Ελευσίνα στον ελληνικό κόσμο και στην περιφέρεια αυτού (Μ. Ασία, Ιταλία, Μαύρη Θάλασσα).

Διοργανωτές

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αρχαιολογίας, σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου τμήματος.

Οργανώνεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων του Εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 με γενικό τίτλο «Θρησκευτικά φαινόμενα και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στη Μεσόγειο».

Οργανωτική επιτροπή

Ι. Λεβέντη, Α. Μαζαράκης Αινιάν, Χ. Μητσοπούλου

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εργαστήριο Αρχαιολογίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
38221 Βόλος

κ. Ελένη Χρυσοπούλου
τηλ. 2421074874
e-mail archaeolab@uth.gr
και
κ. Χριστίνα Μητσοπούλου
e-mail christinamitsopoulou@yahoo.com
και
δρ. Ιφιγένεια Λεβέντη
τηλ. 2421074764
e-mail ileventi@uth.gr

Έντυπο υλικό

Εάν επιθυμείτε έντυπο υλικό, μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα [.pdf, 685kB] ή το πρόγραμμα [.pdf, 510kB] του συμποσίου.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε έναν χάρτη του Βόλου [.gif, 280kB].