Περιλήψεις εργασιών

Ταφικές πρακτικές και ανθρωπολογικά δεδομένα μέσα από τη μελέτη των γεωμετρικών τάφων του Άργους

Παππή Ευαγγελία - Τριανταφύλλου Σέβη
 

Στη μελέτη αυτή θα επιχειρηθεί η προσέγγιση των ταφικών πρακτικών στο Άργος των γεωμετρικών χρόνων, με βάση κυρίως αδημοσίευτα ταφικά σύνολα που ήρθαν στο φως σε σωστικές ανασκαφές μέσα στον σύγχρονο οικιστικό ιστό της πόλης. Αντιμετωπίζοντας, υπό το πρίσμα της σύγχρονης αρχαιολογικής και ανθρωπολογικής θεωρίας, τις ταφικές πρακτικές ως μια περιοχή της κοινωνικής δράσης στην οποία εγγράφονται οι κοινωνικές διαδικασίες, θα συζητηθούν, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αντίστοιχων ανθρωπολογικών δεδομένων, ζητήματα όπως διαδικασίες αποτύπωσης του πλούτου στις ταφές, συμβολισμοί, διαφοροποιήσεις που σχετίζονται πιθανόν με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα ή ακόμη και με τη διαφορετική κοινωνική θέση του ατόμου κλπ. Θα αναλυθούν επίσης πρακτικές όπως είναι οι πολλαπλές ταφές – πρακτική που εμφανίζει μια συστηματικότητα την εποχή αυτή - με την εύρεση του ελάχιστου αριθμού των ατόμων. Παράλληλα θα εξεταστούν βιολογικές παράμετροι που σχετίζονται με τη δημογραφία (ποσοστά θνησιμότητας, εξακρίβωση φύλου), την καταγραφή των παθολογικών αλλοιώσεων, των δεικτών μυϊκής καταπόνησης καθώς και των μετρικών και μη μετρικών χαρακτηριστικών του Γεωμετρικού πληθυσμού του Άργους. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην κατανόηση ζητημάτων που αναφέρονται στην ποιότητα ζωής αυτού του πληθυσμού όπως είναι τα επίπεδα υγείας, οι διατροφικές συνήθειες και οι καθημερινές τους δραστηριότητες. Στόχος είναι η κατανόηση των κοινωνικών δομών σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη, κατά την οποία κυοφορούνται οι εξελίξεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία της πόλεως.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Top of page