Χορηγοί

Το συνέδριο χρηματοδοτείται από τους παρακάτω φορείς:

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δήμος Βόλου Ινστιτούτο Αιγιακής Προϊστορίας Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Πολιτισμού
Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ
Top of page