Περιλήψεις εργασιών

Νέα στοιχεία για την γεωμετρική Ναξο. Το νεκροταφείο στη θέση Πλίθος της Χώρας

Ζαφειροπούλου Φωτεινή
 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 (1976, 1978) ήλθε στο φως στη θέση Πλίθος της Χώρας στη Νάξο, όχι μακρυά από τη βόρεια ακτή της σημερινής πόλης ένα νεκροταφείο γεωμετρικών χρόνων που έδωσε μεγάλο αριθμό κεραμεικής του 9ου και 8ου αι.π.Χ. καθορίζοντας τη μορφή του ναξιακού εργαστηρίου στην πρώιμη αυτή εποχή της νησιωτικής δημιουργικής παρουσίας στον ελληνικό χώρο. Εκτός όμως από την κεραμεική το νεκροταφείο αυτό δίνει ενδιαφέροντα νέα στοιχεία για τον τρόπο ταφής και τον τύπο των ταφών στην Νάξο βοηθώντας να σχηματιστεί μια ασφαλέστερη εικόνα για την κοινωνία της εποχής στο σημαντικό αυτό νησί των Κυκλάδων.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Top of page