Περιλήψεις εργασιών

Θολωτός Πρωτογεωμετρικός - Γεωμετρικός τάφος Πυράσου

Μπάτζιου-Ευσταθίου Ανθή
 

Η εικόνα της Θεσσαλίας κατά την Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική εποχή έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες με την αποκάλυψη, τη μελέτη και τη δημοσίευση νέων οικιστικών και ταφικών ευρημάτων και τη συγκριτική μελέτη των παλαιοτέρων. Ένας ακόμη κτιστός θολωτός Πρωτογεωμετρικός τάφος από την Πύρασο έρχεται να προστεθεί στο υπάρχον πλούσιο αρχαιολογικό υλικό της Θεσσαλίας και να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην περιοχή της Ιωλκού και της Άλου, κατά μήκος της δυτικής παράκτιας ζώνης του Παγασητικού κόλπου. Το μνημείο από πλευράς διαστάσεων και αρχιτεκτονικής παρουσιάζει εμφανείς ομοιότητες με τους γειτονικούς κτιστούς θολωτούς τάφους της περιοχής των Φερών. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η πρακτική ταφής που εφαρμόστηκε με συνδυασμό καύσης και ενταφιασμού. Τα περισσότερα από τα κτερίσματα ανήκουν στη θεσσαλική παράδοση ενώ ορισμένα υποδεικνύουν εμπορικές σχέσεις με περιοχές της Μακεδονίας και την Εύβοια.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Top of page