Περιλήψεις εργασιών

From the Dark Ages to the rise of the polis in the Cyclades: the case of Tenos

Κούρου Νότα
 

This paper concentrates on new finds and advances in the study of the Cycladic islands during the last two decades. An attempt is being made to place changes and evolution in the Cyclades in their wider Aegean perspective. Emphasis is placed on recent finds at Xobourgo on Tenos.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Top of page