Περιλήψεις εργασιών

Η συγκρότηση των οικισμών στην Κρήτη κατά το τέλος της Εποχής του Χαλκού: οικισμοί με ιερά

Ρουσιώτη Δήμητρα - Στουρνάρας Γρηγόρης
 

Η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα στην ανατολική Κρήτη είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε στη διάθεσή μας έναν αξιόλογο αριθμό κτιρίων σε οικισμούς κυρίως στην ανατολική Κρήτη, οι οποίοι χρονολογούνται στο τέλος της Εποχής του Χαλκού. Τα κτίρια αυτά με βάση την αρχιτεκτονική και τα κινητά ευρήματα έχουν χαρακτηριστεί ως ιερά με δημόσιο χαρακτήρα.
Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά των οικισμών με ιερά καθώς και η λειτουργία των ιερών στο πλαίσιο των οργανωμένων οικισμών. Επίσης θα συζητηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του οικιστικού φαινομένου και ο βαθμός αστικοποίησης με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Top of page