Απεγκατάσταση του 2020

Τίτλος

Απεγκατάσταση του 2020

Περιγραφή

H ερευνήτρια γράφει: "Παρομοίωση του έτους με εγκατάσταση προγράμματος στον υπολογιστή, το οποίο έχει ιό και μπορεί να καταστρέψει τον υπολογιστή οπότε υπάρχει αίτημα απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης του προγράμματος. Παρόμοιο αίτημα υπάρχει και για το έτος 2020 με τον κορονοϊό."

Δημιουργός

GirlsTalk

Πηγή

Facebook: https://www.facebook.com/girlstalkgreece

Ημερομηνία

29/03/2020

Συνεισφέρων

Γούβη Ελένη

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Εικόνα Ψηφιακού Τοίχου

Αρχεία

Απεγκατάσταση του 2020.png

Aναφορά

GirlsTalk, “Απεγκατάσταση του 2020,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 14 Απριλίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/85.

Μορφή εξαγόμενων