Όλα για το αντισηπτικό

Τίτλος

Όλα για το αντισηπτικό

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Σχόλιο σχετικά με την αναζήτηση ερωτικού συντρόφου ο/η οποίος/οποία δεν θα αποβλέπει σε ατομικιστικά συμφέροντα αλλά, όπως για παράδειγμα στην προκειμένη κατάσταση πανδημίας την εξασφάλιση αντισηπτικού."

Δημιουργός

Κουζουλό

Πηγή

Κουζουλό
https://www.koyzoylo.gr/

Ημερομηνία

30/03/2020

Συνεισφέρων

Γούβη Ελένη

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Εικόνα Ψηφιακού Τοίχου

Αρχεία

Όλα για το αντισηπτικό.png

Aναφορά

Κουζουλό, “Όλα για το αντισηπτικό,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 23 Ιουνίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/84.

Μορφή εξαγόμενων