Μασκοφόροι μήνες

Τίτλος

Μασκοφόροι μήνες

Περιγραφή

Σκίτσο του Αρκά

Απεικονίζεται το πέρασμα από τον ένα μήνα στον επόμενο, σκίτσο που ο Αρκάς δημιουργεί κάθε χρόνο, μόνο που φέτος οι μήνες φοράνε μάσκα λόγω πανδημίας.

Δημιουργός

Αρκάς

Πηγή

Instagram: Arkas.Official

Ημερομηνία

08/04/2020

Συνεισφέρων

Σαβουλίδη Ελισάβετ

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Σκίτσα

Αρχεία

Μασκοφόροι μήνες.jpg

Aναφορά

Αρκάς , “Μασκοφόροι μήνες,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 17 Ιουνίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/45.

Μορφή εξαγόμενων