Σούπερ ήρωες

Τίτλος

Σούπερ ήρωες

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Σκίτσο στο οποίο απεικονίζονται οι επαγγελματίες υγείες ως ήρωες απέναντι στον κορονοϊό, δίχως να γίνεται λοος για το πόσο ευάλωτοι είναι οι ίδιοι και αναλώσιμοι, αφού μέχρι τώρα ποτέ άλλοτε δεν γινόταν λόγος γι' αυτούς, παρά μόνο αυτή την περίοδο που υπάρχει ανάγκη.
Το σκίτσο δημοσιεύτηκε στο προφίλ Instagram του καλλιτέχνη την ημέρα «Ολικής Άμυνας» , ο οποίος μεταξύ άλλων γράφει: “..and a big reminder to salute the real superheroes amongst us...our tireless healthcare workers braving this global crisis.”

Δημιουργός

Josef Lee

Πηγή

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fjoseflee.stories%3Figshid%3Dmoh2rdfn2eil%26fbclid%3DIwAR1qnT6cgX16ro5u8CfPrQPbCjXKmm5BLPwoOWiBMl6kOqwSyJy21DC_YpQ&h=AT0-AyLd3oL8cqO60nC6O_bDNgEdpoQ2pmLh7Uf0495jgpCiNVV4S6mu4rn9t8F-NCNQyi77IO5qChqg0gqURRQm6sCXSgKh7Q0gT16K2UoyJRqHX4oxu_aTjJH11PeZnEg

Ημερομηνία

13/03/2020

Συνεισφέρων

Κασσάνδρου Δέσποινα

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Σκίτσα

Αρχεία

Σούπερ ήρωες.jpg

Aναφορά

Josef Lee, “Σούπερ ήρωες,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 17 Ιουλίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/44.

Μορφή εξαγόμενων