Εγώ σε 30 χρόνια

Τίτλος

Εγώ σε 30 χρόνια

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Όλη αυτή η δοκιμασία που περνάμε τώρα θα θεωρείται και θα περιγράφεται στο μέλλον ως μία εμπειρία ζωής."

Δημιουργός

@GREEK_ENJOY

Πηγή

Popcorn Time
http://popcorntimehellas.blogspot.com/

Ημερομηνία

21/03/2020

Συνεισφέρων

Γούβη Ελένη

Δικαιώματα

Μη εμπορική χρήση
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el

Μορφή

Εικόνα

Γλώσσα

Ελληνικά

Original Format

Εικόνα Ψηφιακού Τοίχου

Αρχεία

Εγώ σε 30 χρόνια.png

Aναφορά

@GREEK_ENJOY, “Εγώ σε 30 χρόνια ,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 14 Ιουνίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/145.

Μορφή εξαγόμενων