Απλήρωτη τηλεργασία

Τίτλος

Απλήρωτη τηλεργασία

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Σειρά αυτοκόλλητων/αφισών η οποία κινοποιήθηκε μέσω Facebook από την Αυτόνομη Πρωτοβουλία Παντείου, με σκοπό την ενημέρωση και συγχρόνως το έμμεσο κάλεσμα μοιράσματος και αφισοκόλλησης των παραπάνω στοιχείων, εν μέσω καραντίνας. Στο συγκεκριμένο αυτοκόλλητο καταδεικνύεται η σαθρότητα της τηλεργασίας και η επισφάλεια των εργαζομένων."

Δημιουργός

Αυτόνομη Πρωτοβουλεία Παντείου

Πηγή

Αυτόνομη Πρωτοβουλία Παντείου
Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=155393385957526&set=a.124086615754870

Ημερομηνία

27/04/2020

Συνεισφέρων

Δεμερτζή Μαρία

Δικαιώματα

Μη εμπορική χρήση
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el

Μορφή

Εικόνα

Γλώσσα

Ελληνικά

Original Format

Αφίσες

Αρχεία

Απλήρωτη τηλεργασία.jpg

Aναφορά

Αυτόνομη Πρωτοβουλεία Παντείου , “Απλήρωτη τηλεργασία,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 24 Ιουνίου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/102.

Μορφή εξαγόμενων