Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

  • Tags: ιός

Απεγκατάσταση του 2020.png
H ερευνήτρια γράφει: "Παρομοίωση του έτους με εγκατάσταση προγράμματος στον υπολογιστή, το οποίο έχει ιό και μπορεί να καταστρέψει τον υπολογιστή οπότε υπάρχει αίτημα απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης του προγράμματος. Παρόμοιο αίτημα υπάρχει και…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2