ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Διεθνές συνέδριο:

Λαογραφικές Σπουδές σε Ελλάδα και Τουρκία

Βόλος, 4-6 Ιουνίου 2010

Η θεματική του συμποσίου Οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου

Οργανωτές και χορηγοί

Οργανωτής
 • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Συνδιοργανωτές
 • Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Ιστορίας Δήμου Βόλου
 • ΕΚΠΟΛ Νομαρχίας Μαγνησίας
Χορηγοί
 • Δήμος Αισωνίας
 • Εκδόσεις «Πεδίο»
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Οργανωτική Επιτροπή
 • Αυδίκος Ευάγγελος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ευάγγελος Ζαχαρόπουλος, ΕΚΠΟΛ
 • Μ.Γ. Μερακλής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τζένη Μωραΐτη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Σήλια Νικολαΐδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Έλσα Παπάζογλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Χρήστος Παπακώστας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Βάλτερ Πούχνερ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Απόστολος Φοινικόπουλος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Βόλου
Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Σταυρούλα Γκάγκα
 • Γιώργος Κούζας
 • Ελευθερία Σπανδωνίδου
 • Ισιδώρα Τριβέλλα