ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Διεθνές συνέδριο:

Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια

Βόλος, 7-8 Ιουνίου 2008

Η θεματική του συμποσίου Οι οργανωτές και οι χορηγοί του συμποσίου Το πρόγραμμα του συμποσίου

Στόχος του συνεδρίου είναι η διεπιστημονική διερεύνηση της συμβολής του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευή πραγματικών ή συμβολικών ορίων ανάμεσα στις εθνοτικές ομάδες που συνυπάρχουν στην περιοχή της Βαλκανικής. Η έννοια του «συνόρου» έχει αποκτήσει για τους ερευνητές ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς « είναι το εθνικό σύνορο που προσδιορίζει την ομάδα παρά το πολιτισμικό υλικό που το σύνορο αυτό περικλείει» (Barth). Το σύνορο είναι αυτό που δείχνει την αρχή και το τέλος της κοινότητας, που προσδιορίζεται από τις ανάγκες της κοινωνική αλληλεπίδρασης και συμπυκνώνει την ταυτότητά της. O Cohen τονίζει τη σημασία που οι ίδιοι οι άνθρωποι δίνουν στο σύνορο, καθώς αυτό υπάρχει επειδή κάποιες κοινότητες δρουν με τέτοιο τρόπο ως προς άλλες από τις οποίες επιθυμούν να διακρίνονται. Μερικά σύνορα μπορεί να είναι θεσμικά ή νομικά, άλλα μπορεί να είναι καθαρά γεωγραφικά, φυλετικά, γλωσσικά ή θρησκευτικά. Το βέβαιο είναι πως τα όρια μιας κοινότητας δεν προσδιορίζονται τόσο από την τοπικότητα αλλά από την αίσθηση του ανήκειν. Στο επίπεδο ενός χωριού, ο οικισμός οριοθετεί τον τόπο και τον διακρίνει από άλλους συνοικισμούς. Όμως η οριοθέτηση αυτή είναι και πάλι συμβολική. Η κοινότητα έτσι γίνεται μια «αποθήκη συμβόλων», ένας μηχανισμός συνάθροισης μορφών συμπεριφοράς. Εδώ και έναν αιώνα τα Βαλκάνια αντιμετωπίζονται ως μία γαιοπολιτική ενότητα, γεγονός που έχει εσωτερικευτεί και από τους ίδιους τους βαλκανικούς λαούς. Η νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών-σοσιαλιστικών καθεστώτων και την ένταξη πολλών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαμόρφωση των γεωγραφικών συνόρων, τον «ενιαίο» χαρακτήρα της Βαλκανικής ταυτότητας και τη σχέσης της με το λαϊκό πολιτισμό.

Στο συνέδριο, με κεντρικούς άξονες τις έννοιες των συνόρων και του λαϊκού πολιτισμού, θα εξεταστούν ζητήματα όπως:

  • Πολιτισμός και η έννοια του ορίου
  • Εθνικό κράτος και σύνορα
  • Τα σύνορα στη σύγχρονη εποχή

Κατεβάστε την αφίσα του συνεδρίου [.pdf, 1285kB].