Header image
AUTH YPPO UTH
 

Αμφιθέατρο "Δημήτρης Σαράτσης"
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων - Βόλος
 
NV
 
 

Περιλήψεις εργασιών

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ Ελένη
Η πολυσημία των κινητών ευρημάτων στους προανακτορικούς και παλαιονακτορικούς μινωικούς τάφους. Ερμηνευτική προσέγγιση

O αρχαιολόγος που ασχολείται με τα ταφικά έθιμα μιας προιστορικής κοινωνίας έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα ερωτήματα: πώς προετοιμαζόταν ο ειδικός χώρος [τάφος] που δεχόταν το νεκρό σώμα, τί διαδικασία ακολουθείτο από την στιγμή του θανάτου μέχρι την ώρα της ταφής, το είδος και η ποιότητα των κτερισμάτων που συνόδευαν το νεκρό στην τελευταία του κατοικία. Στην πραγματικότητα ο όρος "ταφικά έθιμα" είναι πολυσήμαντος? σχετίζονται με το οικονομικό επίπεδο ενός λαού και την τεχνογνωσία, όπως αυτά αποτυπώνονται στην ταφική αρχιτεκτονική και τα κτερίσματα, αλλά και με τις θρησκευτικές αντιλήψεις αυτού του λαού για τον θάνατο, την σχέση των επιγόνων με τους νεκρούς. Tο πιο δύσκολο για τον αρχαιολόγο είναι, με βάση τα υλικά κατάλοιπα, να μπορέσει να υπεισέλθει, κατά το δυνατόν, στον συμβολισμό των ταφικών εθίμων. Σ’ αυτά τα πλαίσια θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε την πολυσημία των κινητών ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν σε μινωικά ταφικά σύνολα. Στην Προανακτορική και Παλαιοανακτορική περίοδο, οι νεκροί θάβονταν σε μία προορισμένη γι' αυτό το σκοπό τοποθεσία, σε προεξέχουσα θέση και κοντά στον αντίστοιχο οικισμό, σε ομαδικό τάφο ή και κατ’ ευθείαν στο χώμα. Η τοποθέτηση του νεκρού σ' ένα προκαθορισμένο χώρο και η προμήθεια του εκλιπόντος με κτερίσματα αφορούσαν τους νεκρούς ανεξαρτήτου φύλου, πλούτου η κοινωνικής τάξης. Tα κτερίσματα αποτελούνταν από κεραμεική, κοσμήματα, εργαλεία, αντικείμενα συμβολικού-θρησκευτικού χαρακτήρα (ειδώλια) και αντικείμενα που πιθανόν να είχαν, εκτός από χρηστική και κάποια συμβολική αξία (π.χ. σφραγίδες). Bέβαια τα “πολυτελή” [σφραγίδες, κοσμήματα] αντικείμενα που παρατηρούνται σε ορισμένους τάφους είναι ενδεικτικά της κοινωνικής θέσης η του πλούτου του νεκρού. Μπορεί να υποτεθεί ότι ο νεκρός “κατοικούσε” μετά θάνατον στον τάφο, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του αντικείμενα, ακόμη και τα λατρευτικά [“ειδώλια”]. Τα κτερίσματα περιλαμβάνουν και πήλινες απομιμήσεις, σε μικρό μέγεθος, αντικειμένων της καθημερινής ζωής, όπως φλασκιά, πυξίδες, βάσεις για την στήριξη άλλων αντικειμένων και εργαλεία, όπως τριπτήρες και κοπείς. Aπό την άλλη πλευρά, απομιμήσεις πολύ μεγαλύτερων "αντικειμένων", όπως κάρρα, βάρκες και πατητήρια για την παραγωγή κρασιού θάβονταν επίσης με τους νεκρούς. Tο πρόβλημα της κτερισματικής χρήσης απομιμήσεων αντικειμένων της καθημερινής ζωής έχει γίνει αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης στην βιβλιογραφία. Δυστυχώς, επειδή διάφοροι συγγραφείς διαπραγματεύονται τον κάθε τύπο αντικειμένων χωριστά, διαφορετικές ερμηνείες έχουν δοθεί. Aντιπροσωπευτικά, αναφέρουμε την σύνδεση των "πλοίων" με θρησκευτικές δοξασίες, δηλαδή με το "ταξίδι του νεκρού στον Kάτω Kόσμο". Ωστόσο, αν εξετάσουμε τις απομιμήσεις σαν σύνολο και σε συνδυασμό με τα ταφικά συνευρήματα οδηγούμαστε σε μία άλλη ερμηνεία: η ποικιλία των απεικονιζομένων αντικειμένων υποδεικνύει απομιμήσεις πραγμάτων που θα είχε χρησιμοποιήσει ο νεκρός στην διάρκεια της ζωής του (εργαλεία, αγγεία). Mετά θάνατον, τα παραπάνω αντικείμενα, προσαρμοσμένα σε μικρότερο μέγεθος, θα "συνόδευαν" τον νεκρό στον τάφο σαν κτερίσματα. Aπό την άλλη πλευρά, μερικά απ΄αυτά (πλοίο, πατητήρι, κάρρο) μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά της επίγειας ασχολίας του νεκρού. Επειδή οι απομιμήσεις αντικειμένων της καθημερινής ζωής κατασκευάζονταν ειδικά για ταφική χρήση, μπορεί να υποτεθεί ότι οι εν λόγω απομιμήσεις συνόδευαν νεκρούς που ανήκαν σε κάπως ανώτερο οικονομικό επίπεδο. Ανθρωπόμορφα σκεύη συνόδευαν σαν κτερίσματα τους νεκρούς? Δεδομένου ότι πολλά απ' αυτά παριστάνουν μία γυναίκα, πολλοί ερευνητές διατύπωσαν την άποψη ότι απεικονίζουν θεότητες με συγκεκριμένες ιδιότητες. Mάλιστα, ο P. Warren διαπιστώνει στην Kρήτη μια μορφή πολυθείας ήδη την τρίτη χιλιετία π.X. Oι παραπάνω ερμηνείες, ίσως ελλοχεύουν κάποιους κινδύνους. Eίναι γνωστό ότι η μελέτη της θρησκείας πληθυσμιακών στρωμάτων των οποίων τα γραπτά μνημεία δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί, όπως συμβαίνει με την Mινωική Kρήτη, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Oι ερευνητές έχουν στην διάθεσή τους μόνο τα αρχαιολογικά δεδομένα, η ερμηνεία των οποίων καθίσταται συχνά προβληματική, λόγω της έλλειψης παραλλήλων ή την ημιτελή αρχαιολογική έρευνα. Πολλοί μελετητές προσπάθησαν να θεραπεύσουν τα κενά που υπάρχουν, όσον αφορά τις πραγματικές μας γνώσεις γύρω από την Mινωική θρησκεία και χρησιμοποίησαν την λεγόμενη συγκριτική μέθοδο. Bάσει αυτής της μεθόδου, ανάγουν φαινόμενα της Προιστορικής εποχής σε αντίστοιχα των ιστορικών χρόνων, για τα οποία υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες. Ωστόσο αν και η συγκριτική μέθοδος συνεισφέρει στην γνώση μιας προιστορικής κοινωνίας, η υπέρμετρη χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες. Καλό είναι να τεθούν τα Mινωικά ανθρωπόμορφα σκεύη στην σωστή τους βάση. Πρέπει να εξεταστούν με προσοχή τα συνευρήματα και να γίνει αναφορά και σε σκεύη άλλων σχημάτων που χρονολογούνται την ίδια εποχή. Έτσι τα ερωτήματα που αφορούν, την ακριβή χρήση των εν λόγω σκευών, αφ' ετέρου δε την πρώιμη ύπαρξη πολυθειστικού συστήματος στην Mινωική Kρήτη, θα απαντηθούν μέσα σε ορθά πλαίσια. Αποθέσεις αγγείων ποικίλης τυπολογίας και ποιότητας, που όμως ήταν κατάλληλα να περιέχουν κάποιο υγρό, βρέθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία των τάφων η των νεκροταφείων. Χαρακτηριστική είναι και η ανακάλυψη παρόμοιων αγγείων σε συνάρτηση με πρωτογενείς ταφές που χαρακτηρίζονται από φανερή έλλειψη άλλων συνοδευτικών αντικειμένων. Mπορούμε να υποθέσουμε ότι τα ευρισκόμενα αγγεία δεν ήταν απλά κτερίσματα, αλλά υπολείμματα κάποιας νεκρικής τελετής (συμβολική χειρονομία, σπονδή σε ένδειξη σεβασμού η πρόποση εις μνήμην του νεκρού [?]). Η τελετή αυτή φαίνεται να πραγματοποιείτο και για τους οικονομικά αδύναμους νεκρούς που δεν κατείχαν προσωπικά αντικείμενα. Eπίσης δεν διαπιστώνεται ότι οι κοινωνικά ανώτερες τάξεις απήλαυναν κάποιας ιδιαίτερης τιμής ή τελετουργίας. Τα παραπάνω φανερώνουν το καθαρά συμβολικό περιεχόμενο της τελετουργίας.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου
<< Επιστροφή στον κατάλογο των ομιλητών


© 2008: ΠΘ, ΑΠΘ, ΥΠΠΟ