Πρακτικά Συνεδρίου

Τα πρακτικά του συνεδρίου εκδόθηκαν ως ηλεκτρονικό βιβλίο [.pdf. 7.5 MB] από την ΕΠΙ, την Ένωση Προφορικής Ιστορίας.