Περίληψη ομιλίας

Μάνος Σαββάκης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
«Η ιστορία μου «είναι» η ιστορία της κοινότητας!» Ενδυνάμωση, συλλογική ταυτότητα και εικόνες του εαυτού

Στην παρούσα συνεισφορά, μέσα από την ανάλυση της «πολυκύμαντης» ιστορίας ζωής ενός άνδρα στον οποίο διεγνώσθη ότι προσβλήθηκε από τη νόσο του Χάνσεν και εγκλείστηκε σε διάφορα λεπροκομεία της χώρας - μεταξύ των οποίων και το Λεπροκομείο Σπιναλόγκας (1903-1957) - αναλύονται μια σειρά από επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Ειδικότερα, διερευνάται η σχέση των αφηγήσεων ζωής, της προφορικής ιστορίας και των βιο-ιστοριών αναφορικά με ζητήματα δι-επιστημονικής προσέγγισης «περιθωριοποιημένων» και «εκτοπισμένων» κοινωνικών κόσμων, ποιοτικού ερευνητικού σχεδιασμού και μεθοδολογικών επιλογών. Σε μεθοδολογικό επίπεδο, το πλαίσιο ανάγνωσης της συγκεκριμένης βιογραφίας σχετίζεται με το είδος της κοινωνιολογικής γνώσης που αποκτάται από κάποιες συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης, οι οποίες θεωρούνται δυνητικά προνομιακές γέφυρες επιστημονικής συνομιλίας ανάμεσα σε θέματα που αναφέρονται στη σχέση μικρο-μακρο, ειδικού-γενικού, ερευνητή-συμμετεχόντων στην έρευνα και αξιώσεων εγκυρότητας της «προφορικής μαρτυρίας».


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου