Περίληψη ομιλίας

Μαρία Ρεπούση, Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το πρόγραμμα προφορικής ιστορίας στα Χανιά της Κρήτης

Η παρουσίαση αποσκοπεί να εντάξει στην προβληματική του συνεδρίου ένα πρόγραμμα προφορικής ιστορίας που υλοποιήθηκε σε κοινότητα και συγκεκριμένα στα Χανιά της Κρήτης με την πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων και τη συνδρομή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Θα αναφερθούμε αρχικά στο σχεδιασμό του προγράμματος, στην προβληματική πάνω στην οποία στηρίχθηκε, στις μεθόδους εργασίας και στις βασικές επιλογές για την υλοποίησή του. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της ανάπτυξης του προγράμματος, το πανόραμα της μνήμης, οι θεματικές, οι ομάδες εργασίας καθώς και δείγματα της εργασίας των ομάδων. Η ανακοίνωση θα ολοκληρωθεί με αναφορές στις εμπειρίες τόσο των ερευνητών όσο και των πληροφορητών.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου