Περίληψη ομιλίας

Ειρήνη Νάκου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Συλλογή και ερμηνεία προφορικών αφηγήσεων ως μαθησιακή διαδικασία σε διαφορετικές βαθμίδες ιστορικής εκπαίδευσης

Η ανακοίνωση συνδέεται με την αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας στην εκπαίδευση, όπως αυτή εφαρμόσθηκε για έξι έτη ως άξονας του μαθήματος «Διδακτική της ιστορίας και μουσεία» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με βασικό σκοπό την εισαγωγή των φοιτητριών/τών στην ιστορική μέθοδο και στην φύση του ιστορικού αφηγήματος, αλλά και την κατανόηση των όρων με τους οποίους η προφορική ιστορία μπορεί να χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική διαδικασία σε διαφορετικές βαθμίδες ιστορικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, την μέθοδο και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του εγχειρήματος με βάση την ανάλυση των εργασιών των φοιτητριών/των και της συνολικής ανταπόκρισής τους.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου