Περίληψη ομιλίας

Toby Butler
University of East London
Memoryscapes: experiments in deepening our sense of place

Η ομιλία ασχολείται με την αναστοχαστική πρακτική της δημιουργίας νέων μιντιακών διαδρομών μνήμης που συνδέονται με συγκεκριμένες τοποθεσίες, με σκοπό τη «χωροθέτηση» της προφορικής ιστορίας. Ο ομιλητής δημιούργησε μια σειρά από διαδρομές ‘μνημοτοπίων’ που ερμηνεύουν τους δημόσιους χώρους με τη βοήθεια καταγραφών ήχων και προφορικών μαρτυριών (ή αφηγήσεων;). Θα συζητήσει τους πειραματισμούς του στο να δώσει φωνή στους σημερινούς – και παλιούς – κατοίκους του Λονδίνου στην ερμηνεία των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται στις γειτονιές της πόλης. Ο Toby Butler διδάσκει μαθήματα σχετικά με την ιστορία και την κληρονομιά του Λονδίνου στο Πανεπιστήμιο Ανατολικού Λονδίνου και είναι συν-διευθυντής του Raphael Samuel History Centre. Έχει συνεργαστεί με τοπικές κοινότητες στη διεξαγωγή προγραμμάτων προφορικής ιστορίας στο Λονδίνο, στην Ουαλλία και στην Ινδία.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου