Περίληψη ομιλίας

Joanna Bornat, Daniela Koleva
The Open University, UK / Πανεπιστήμιο Κλίμεντ Οχρίτσκι, Σόφια
Oral history crossing national boundaries: a study of belief and non belief in three European countries

Παρόλο που οι μελετητές της προφορικής ιστορίας είναι γνωστοί για το διεθνισμό των προσεγγίσεων και των πρακτικών τους, τα παραδείγματα συγκριτικών μελετών είναι λίγα. Επίσης, η προφορική ιστορία δεν έχει ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το πώς παρουσιάζεται η θρησκεία ή η εγκοσμιότητα στη ζωντανή μνήμη. Για τους λόγους αυτούς ένα πρόγραμμα που διερευνά τη μεταβαλλόμενη ιστορική εμπειρία των αλλαγών στις στάσεις απέναντι σε παραδοσιακές θρησκευτικές πρακτικές σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ηνωμένο Βασίλειο) προσφέρει δυνατότητες για να αναπτυχθεί η προφορική ιστορία ως προσέγγιση δύο μέχρι πρότινος παραμελημένων θεματικών: της δι-εθνικής σύγκρισης και των αλλαγών των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στην ανακοίνωση αυτή περιγράφουμε το πρόγραμμα «Θρησκευτικές και Κοσμικές Τελετουργίες» και κάνουμε μια επισκόπηση συγκριτικών μελετών προφορικής ιστορίας. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αποτελέσματα του προγράμματος με παραδείγματα και από τις τρεις χώρες. Τέλος, εξετάζουμε τι μπορεί να προσφέρει μια συγκριτική προσέγγιση στην προφορική ιστορία, αντλώντας από την εμπειρία μας στη δι-εθνική συνεργασία.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου