Περίληψη ομιλίας

Ελένη Κοβάνη
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Η πολυσημία των απλών ιστοριών

Με υλικό από κοινότητα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας θα δούμε εδώ δύο τύπους απλών προφορικών ιστοριών:
ι. αυτών που δωρικά και θεατρικά εικονογραφούν βιώματα ιστορικών στιγμών, με στοιχεία τραγικής παιδείας σε τόνους λαϊκής δημιουργίας: του αυθόρμητου, της επανάληψης, του ανεπιτήδευτου.
ιι. εκείνων που στο πυρήνα τους φωλιάζει πλειστάκις η αίσθηση του αστείου. Απλές ιστορίες που επαναλαμβανόμενες από στόμα σε στόμα καταθέτουν στοιχεία του αξιακού κοινοτικού σύμπαντος και της σχέσης του τελευταίου με το κοντινό και το μακρινό, το γειτονικό και το απόμακρο. Ένας αριστοφανικός τρόπος απλών ιστοριών με τη σφραγίδα των προαναφερθέντων τόνων της λαϊκής παράδοσης.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου