Περίληψη ομιλίας

Lena Inowlocki
Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, Γερμανία
Making sense of religious belongings. Reconstructing reflexivity in autobiographical narratives

Πότε διερευνούμε φαινόμενα που εξελίσσονται «ανάμεσα» σε μια ομάδα ανθρώπων και πότε αποδίδουμε φαινομενικά δεδομένες ιδιότητες του μέλους μιας ομάδας στους ανθρώπους που μελετάμε; Στην ανακοίνωσή μου θα ήθελα να συζητήσω διαφορετικά παραδείγματα ερευνών «σε» ομάδες ανθρώπων και «για» ομάδες ανθρώπων. Μερικές φορές ένα φαινόμενο καθίσταται ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή σχετικών αφηγηματικών συνεντεύξεων, διότι αναδεικνύεται ως «πρόβλημα» στον λόγο που παράγεται στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ζήτημα της νέας γενιάς μεταναστών, που ζουν με τις οικογένειές τους στη Δυτική Ευρώπη, και της «ενσωμάτωσης» των μεταναστών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μελέτες για την «μουσουλμανική νεολαία», μια κατηγορία κοντέινερ, η οποία έχει παραχθεί και φυσικοποιηθεί εσφαλμένα από κοινωνικούς επιστήμονες. Επίσης, στα πεδία της υγείας και της εγκληματολογίας διεξάγονται έρευνες σχετικά με «ομάδες», που έχουν λίγα κοινά ανάμεσά τους, εκτός από μια ετικέτα που τους αποδίδεται στη βάση της υποτιθέμενης κοινής εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής. Θα προτείνω για αυτούς τους λόγους στρατηγικές δειγματοληψίας, οι οποίες βασίζονται σε αναλυτικές κατηγορίες που υποδηλώνουν διαφορετικά είδη του «ανήκειν», καθώς και στην ερμηνευτική ανασυγκρότηση του υποκειμενικού τους νοήματος, προκειμένου να μελετήσουμε τύπους γνώσης και μορφές πράξης που σχετίζονται με το φύλο και τη γενιά. Το τι μπορούμε να ερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε μέσω των αφηγηματικών συνεντεύξεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς συγκροτούμε και επισκοπούμε το δείγμα μας. Μέσα από την ερμηνευτική ανασυγκρότηση των περιπτώσεών μας μπορούμε επίσης να μάθουμε πώς τα υποκείμενα της έρευνάς μας αναστοχάζονται τη βιογραφική τους εμπειρία στο πλαίσιο συζητούμενων και επίμαχων μορφών του ανήκειν, όπως εκείνη της ιδιότητας του πολίτη, του μέλους εθνοτικής ομάδας, (θρησκευτικής) κοινότητας και άλλες.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου