Περίληψη ομιλίας

Ιουλία Πεντάζου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χρήσεις της προφορικής ιστορίας στην εκπαίδευση: ένα εκπαιδευτικό πείραμα στο Δημοτικό Σχολείο της Πορταριάς

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πώς ζούσαν οι παππούδες μας», το οποίο υλοποιήθηκε με μαθητές και μαθήτριες της Στ’ Δημοτικού στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς. Μέσα από τη χρήση προφορικών μαρτυριών, το πρόγραμμα διερευνούσε ερωτήματα που αφορούσαν στη διαμόρφωση της παιδικής ηλικίας στον μεταπολεμικό κόσμο με τελικό στόχο την παραγωγή ενός εθνογραφικού φιλμ από τους μαθητές. Αναλύοντας οπτικοακουστικό υλικό που παράχθηκε στην τάξη τόσο κατά τη διαδικασία των μαθημάτων όσο και από τις εργασίες των μαθητών και μαθητριών, η ανακοίνωση συζητά ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια της προφορικότητας και την αξιοποίησή της στην εκπαίδευση όσο και με την πρόσκτηση ιδιαίτερων δεξιοτήτων (παραγωγή ερωτημάτων, καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και προσέγγιση ιστορικών εννοιών, εργασία σε ομάδες, εργασία σε ψηφιακό περιβάλλον).


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου