Περίληψη ομιλίας

Βασιλική Αμωράτη
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, Τουρκία
Η ιστορία μιας ζωής: ανακτώντας τις σιωπηλές φωνές των Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Σμύρνης στις αρχές του εικοστού αιώνα

Η ανακοίνωση θα παρουσιάσει την καθημερινή ζωή της τελευταίας γενιάς των Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Σμύρνης (1850-1922). Με βάση τις αφηγήσεις του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, που συγκροτήθηκε από τους Μέλπω και Οκτάβ Μερλιέ στη δεκαετία του 1930, εστιάζει στη ‘ζωντανή μνήμη’ των κατοίκων αυτών στο πλαίσιο πάντα του ελληνικού εθνικού ιδεαλιστικού οράματος. Θα διερευνηθεί επίσης πώς η μνημόνευση του τραύματος των Ελλήνων προσφύγων διαμορφώνει την ιστοριογραφία των τελευταίων δεκαετιών της πολυπολιτισμικής Σμύρνης. Η προσέγγιση του θέματος μέσω της οπτικής γωνίας της μνήμης είναι επιτακτική όχι μόνο για να ‘δώσει φωνή’ στις πολλαπλές προσωπικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, αλλά και στο να συνεισφέρει στην κατανόηση του ‘ιστορικού’ παρόντος.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου