Περίληψη ομιλίας

Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Με αφορμή ένα μνημείο: αναστοχασμοί και εκ των υστέρων αφηγήσεις για την Κατοχή και τον Εμφύλιο στην Αττική

Η πρόσφατη ανέγερση ‘μνημείου πεσόντων’ της δεκαετίας του ’40 σε περιοχή της Αττικής στάθηκε αφορμή για την επιστροφή στο τραύμα του εμφυλίου που είχε πολλαπλώς αποσιωπηθεί και απωθηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό/ συλλογικό επίπεδο. Οι πολύπλοκες και επώδυνες όσο και συχνά απροσδόκητες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις έννοιες του τραύματος, του κακού, της μνήμης/ λήθης και του μύθου θα αναλυθούν με βάση ανθρωπολογικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις. Η ανακοίνωση θα εστιάσει σε δύο βασικά ερωτήματα: (α) κατά πόσον η αδυναμία επεξεργασίας του τραυματικού παρελθόντος οδηγεί σε νέες εννοιολογήσεις του κακού σε συμβολικό και φαντασιακό επίπεδο; και (β) πώς η εκ των υστέρων κατασκευή μνημονικών τόπων και άλλων ‘πρακτικών μνήμης’ μετασχηματίζουν τις εννοιολογήσεις του κακού προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης της ‘οργανωμένης λήθης’ με την επώδυνη, έστω και σε λανθάνουσα ή ανείπωτη μορφή, μνήμη.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου