Περίληψη ομιλίας

Γρηγόρης Αμπατζόγλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ακούγοντας τους άλλους: βιογραφία και αυτοβιογραφία στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής συνάντησης με παιδιά

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ακολουθία συναντήσεων κατά την οποία συγχρόνως δημιουργείται μια αυτοβιογραφία ενώ κατασκευάζεται και μια βιογραφία. Η διπλή αυτή κίνηση, που αποτελεί μια δυναμική συνθήκη αλληλεπίδρασης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου , μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα παράδειγμα ιστορικής εργασίας με βάση την ανάμνηση, την ενθύμηση και τη μνήμη, καθώς και μια παραγωγή ιδιωτικής προφορικής ιστορίας και καταγραφής της (λήψη ιστορικού, σημειώσεις). Στις ψυχοθεραπείες με τα παιδιά, όπου τίθενται με μεγαλύτερη έμφαση η διαγενεαλογική διάσταση και η σύγχυση των γενεών, καίριο ζήτημα αποτελεί ο αρχικός διαχωρισμός των γενεών και στη συνέχεια η γεφύρωσή τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την κατάθεση των πολλαπλών οικογενειακών ιστοριών ζωής, που επιτρέπουν την ανάδυση ενός χώρου και μιας θέσης για το παιδί, άρα και της υποκειμενικότητας του. Η συνθήκη της εμπιστευτικότητας αποτελεί συγχρόνως ένα μεθοδολογικό εργαλείο και μια προϋπόθεση για αυτή την αναδιάταξη των σχέσεων παιδιού και ενηλίκων.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου