Περίληψη ομιλίας

Γεωργία Κουσερή, Μιχάλης Κατσιμπάρδης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Εκπαιδευτικός
Προφορικές ιστορίες του Ολοκαυτώματος και η ερμηνεία τους στο παρόν

Στην παρούσα ανακοίνωση με αφορμή τη δια ζώσης προφορική μαρτυρία στο Εβραϊκό Μουσείο της Αθήνας ενός επιζήσαντα του ολοκαυτώματος και το διάλογο με παιδιά και έφηβους 11-16 ετών, σε μικρής κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα, διερευνούμε τις ακόλουθες πτυχές της εμπειρίας τους: Τι σημαίνει για τα παιδιά και τους έφηβους ηλικίας 11-16 ετών η προφορική ιστορία και η έκφραση της βιωμένης εμπειρίας του ολοκαυτώματος; Κατανόησαν τα παιδιά πτυχές του ιστορικού πλαισίου του «παρελθόντος» ή είδαν την αφήγηση μόνο μέσα από το πρίσμα του παρόντος; Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τον τρόπο σκέψης τους; Ο ίδιος ο χώρος της αφήγησης, το μουσειακό περιβάλλον, στην προκειμένη περίπτωση ένα παράδειγμα κοινοτικού μουσείου, επέδρασε και πώς στις ερμηνείες των μαθητών; Ποια ήταν τα ερωτήματα που διατύπωσαν τα παιδιά στον επιζήσαντα και πώς δημιουργήθηκαν διαφορετικές αφηγήσεις και ερμηνείες ως αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου;


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου