Περίληψη ομιλίας

Κώστας Μάγος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Ιστορίες των “άλλων”;»: Οι αφηγήσεις ζωής ως αφετηρία μετασχηματίζουσας μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η εισήγηση εστιάζει στα ευρήματα μιας έρευνας η οποία εξετάζει αν η αξιοποίηση αφηγήσεων ζωής, στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού μαθήματος, μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία μετασχηματίζουσας μάθησης για τις φοιτήτριες που το παρακολούθησαν. Το μάθημα στο οποίο αναφέρεται η έρευνα έχει τίτλο «Ετερότητα και Αφήγηση», διδάσκεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σε ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας μέσα από την ανάλυση αφηγήσεων ζωής. H έρευνα ανέδειξε ότι η επαφή των εκπαιδευομένων με την ετερότητα έθεσε υπό αμφισβήτηση προηγούμενες στερεοτυπικές αντιλήψεις τους.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου