Περίληψη ομιλίας

Kateřina Králová
Πανεπιστήμιο Πράγας
«Our tears dried up…»: personal accounts of the Greek community in Czechoslovakia

Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος προκάλεσε την έξοδο περίπου εκατό χιλιάδων Ελλήνων πολιτών στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, δίνοντας το έναυσμα για τη σύσταση νέων εθνικών κοινοτήτων με ισχυρό πολιτικό υπόβαθρο. Στην Τσεχοσλοβακία εγκαταστάθηκαν περίπου δώδεκα χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να παραμένουν στην Τσεχία μέχρι σήμερα. Η ανακοίνωση αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Προσφυγιάς και σκιαγραφεί τη ζωή της κοινότητας στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, καθώς και στη μετακομμουνιστική περίοδο. Με τη χρήση των μεθόδων της προφορικής ιστορίας, και με βάση τις προφορικές αφηγήσεις 50 περίπου αυτοπτών μαρτύρων, εξετάζονται οι ατομικές στρατηγικές που ακολούθησαν τρεις γενιές Ελλήνων πολιτικών προσφύγων.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου