Περίληψη ομιλίας

Κατερίνα Τρίμη-Κύρου
Εκπαιδευτικός
Κινητοποιώντας την ενσυναίσθηση: η προφορική ιστορία ως εργαλείο αντιρατσιστικής αγωγής

Η ανακοίνωση θα παρουσιάσει ένα εκπαιδευτικό project, που αξιοποίησε προφορικές μαρτυρίες. Το διδακτικό πρόβλημα από το οποίο εκκίνησε είναι το εξής: Οι μαθητές/τριες αγνοούν την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης του 20ου αιώνα, γεγονός που δυσχεραίνει την αποδοχή της σημερινής πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Αφού δημιουργήθηκε ένα δίκτυο αναγνώσεων (λογοτεχνικά κείμενα, γραπτές μαρτυρίες, ντοκιμαντέρ), στήθηκε απ’ τους μαθητές/τριες ένα ερωτηματολόγιο, συγκεντρώθηκαν συνεντεύξεις από Έλληνες και ξένους που είχαν την εμπειρία της μετανάστευσης και δημιουργήθηκε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Μέσα από τη μελέτη του φαινομένου της ελληνικής μετανάστευσης όσοι/ες μαθητές/τριες ενεπλάκησαν οδηγήθηκαν στην ενσυναίσθηση και αντιλήφθηκαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην Ελλάδα.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου