Περίληψη ομιλίας

Χριστίνα Αλεξοπούλου
INALCO, Παρίσι
Ρόλος και θέση του παραλήπτη και συλλέκτη της προφορικής μαρτυρίας κατά τη διαδικασία κατάθεσής της

Αρχικά προσεγγίζεται το «σύμφωνο» κατάθεσης της προφορικής μαρτυρίας, ως διϋποκειμενικό πλαίσιο συνεργασίας και ανάδειξης ενός «τρίτου χώρου», οριζόμενου από το αίτημα του πληροφορητή και από τη θέση του ερευνητή, μέσα στη μεταβιβαστική-αντιμεταβιβαστική τους σχέση. Εν συνεχεία, αναλύεται ο ρόλος του παραλήπτη της μαρτυρίας, ως εγγυητή της αφηγηματικής συνέχειας του υποκειμένου, ικανού να υποδεχτεί, να αναπαραστήσει συμβολικά και να αποδώσει στο ευρύτερο κοινό τις μνημονικές αναδομήσεις του παρελθόντος. Τέλος, προσεγγίζονται κάποιες δυσκολίες που προκύπτουν για τον παραλήπτη της μαρτυρίας στην διεξαγωγή, διαχείριση και επεξεργασία των συνεντεύξεων σε σχέση με τη διττή φύση ενός εγχειρήματος αμφίρροπων ψυχικών και ιστορικοκοινωνικών δυνάμεων.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου