Περίληψη ομιλίας

Ρέα Κακάμπουρα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δευτερογενής αφηγηματική ανάλυση βιογραφικών συνεντεύξεων: ένα εργαστήρι

Στην παρούσα εισήγηση αναπτύσσουμε το θεωρητικό πλαίσιο, τα ερωτήματα και τη μέθοδο ανάλυσης (δευτερογενής αφηγηματική ανάλυση) δομημένων ενδοοικογενειακών βιογραφικών συνεντεύξεων που εστιάζουν στα βιώματα της παιδικής ηλικίας των αφηγητών τη δεκαετία του 1930. Το θέμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας δυο Εργαστηρίων Ερμηνευτικής και Αναστοχαστικής Αφηγηματικής Ανάλυσης Βιογραφικών Συνεντεύξεων. Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας / Λαογραφία και Πολιτισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. Η ερμηνευτική ανάλυση των συνεντεύξεων στοχεύει στην ανάδειξη των φανερών και λανθανόντων νοημάτων που προσδίδει ο λόγος των αφηγητών στις αξίες, τις νοοτροπίες και τις πρακτικές των παιδικών βιωμάτων τους, τόσο στον ιστορικό χρόνο της δράσης όσο και στον παροντικό χρόνο της αφήγησης.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου