Περίληψη ομιλίας

Ειρήνη Καμπριάνη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Όταν η βιογραφία και η βιολογία συνομιλούν: η αφηγηματική διαπραγμάτευση του οικογενειακού ιστορικού της ασθένειας

Η παρουσίαση αυτή εστιάζει στις αφηγήσεις γυναικών αναφορικά με τις σύγχρονες επιταγές για την ατομική ευθύνη στην υγεία και την πρόληψη/έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Αντλώντας από ατομικές συνεντεύξεις και ομαδικές συζητήσεις, αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους η αφήγηση της βιο-ιστορίας του ατόμου και της οικογένειας συντελεί στη συγκρότηση όψεων της ταυτότητας του υποκειμένου σε σχέση με την ιστορία της τοπικής κοινωνίας και τις προκλήσεις της κοινωνικής μεταβολής. Το εθνογραφικό πεδίο αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και ειδικότερα ανάμεικτες κοινότητες ‘ντόπιων’ και προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Μέσα από τις αφηγήσεις τους για την πρόσληψη της ασθένειας και του κληρονομικού ‘κινδύνου’, οι γυναίκες ανατρέχουν σε διαγενεακές εμπειρίες, συλλογικά βιώματα και στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις δύο ομάδες.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου