Περίληψη ομιλίας

Paul Thompson
Πανεπιστήμιο Έσσεξ, UK
Is it worth forming an Oral History Society? Some reflections from English experience

Η αναβίωση της προφορικής ιστορίας στη Μεγάλη Βρετανία γεννήθηκε από μια διεπιστημονική προσέγγιση, σε μια περίοδο διεύρυνσης και πειραματισμών στην ανώτατη εκπαίδευση. Ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, εκπαιδευτικοί και ακτιβιστές που δρούσαν σε τοπικές κοινότητες – οι περισσότεροι σοσιαλιστές - αρχικά συνεργάζονταν σε άτυπα πλαίσια. Τι μας οδήγησε να δημιουργήσουμε μια αναγνωρισμένη εταιρία; Πόσο χρήσιμο ήταν αυτό για την υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των ατόμων που εργάζονται στο πεδίο της προφορικής ιστορίας; Ένα από τα πιο εντυπωσιακά έμμεσα οφέλη ήταν η ενσωμάτωση των προσεγγίσεων της προφορικής ιστορίας στη λαϊκή κουλτούρα και στην χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια αναπτύχθηκε αισθητά η έρευνα προφορικής ιστορίας εστιασμένη σε τοπικές κοινότητες, με στήριξη ιδίως του Heritage Lottery Fund (ένα ταμείο που αξιοποιεί τα έσοδα από το εθνικό λαχείο για την υπεράσπιση της πολιτισμικής κληρονομιάς), αλλά και από το BBC με την ίδρυση το 2000 της Τράπεζας Μνήμης της Χιλιετηρίας (Millenium Memory Bank). Η ίδρυση μιας εταιρίας συνέβαλε στο να αποκτήσει η προφορική ιστορία στη Μ.Βρετανία μια δημόσια ταυτότητα και φωνή. Δημιούργησε ένα κοινωνικό χώρο για συναντήσεις, εκδοτικές δραστηριότητες, ανύψωση των ποιοτικών προτύπων και την ανταλλαγή ιδεών. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια εσωστρεφής ομάδα, που ενδέχεται να χάσει την επαφή με τον ευρύτερο συνασπισμό δυνάμεων με τον οποίο ξεκίνησε το κίνημα. Πως μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο;


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου