Περίληψη ομιλίας

Στέλιος Κρασανάκης
Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ
Το μακρύ ταξίδι της γλώσσας μέσα στο σώμα

Στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε στις ομάδες γονέων εξαρτημένων ατόμων, όπου η αφήγηση ιστοριών απώλειας και πένθους, κοινός τόπος στις οικογένειες των τοξικοεξαρτημένων, δημιουργεί σχέσεις κατανόησης και αλληλεγγύης, στο πλαίσιο μιας ομάδας, μιας κοινότητας. Η ιστορία του Ελληνισμού κατά τον εικοστό αιώνα έρχεται συχνά σ’ αυτές τις αφηγήσεις και συναντά τις προσωπικές ιστορίες. Οι παράπλευρες ιστορίες σιγά-σιγά έρχονται και συμπληρώνουν το παζλ της ιστορικής αναπαράστασης. Οι μεταφορές, οι μετωνυμίες και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι σημαντικές και συμβάλλουν στην πολιτισμική θεώρηση της αφήγησης. Αφηγήσεις τέτοιου τύπου και σ’ ένα τέτοιο ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές και γενιές.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου