Περίληψη ομιλίας

Alexandra Pudliszak
Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες
Μελετώντας την ιστορία των Ρομά στην Αργεντινή. Η αναγκαιότητα μιας ανθρωπολογικής προσέγγισης

Παρόλο που σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία υπάρχουν 300.000 Ρομά στην Αργεντινή, η ύπαρξή τους καλύπτεται από ένα πέπλο σιωπής, πράγμα που οφείλεται εν μέρει στην αυτοπαρουσίαση μιας κατ’εξοχήν λευκής χώρας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη μελέτη των Ρομά είναι η έλλειψη γραπτών τεκμηρίων. Οι διαθέσιμες συμβατικές ιστορικές πηγές χαρακτηρίζονται από μια τάση κατηγοριοποίησης με το μάτι του εξωτερικού παρατηρητή. Αυτός ο περιορισμός σημαίνει ότι προκειμένου να αποκαλυφθούν οι εμπειρίες περιφρονημένων ομάδων θα πρέπει κανείς να στραφεί στις προφορικές πηγές. Υπονομεύοντας το κυρίαρχο αφήγημα και έναν ηγεμονικό τρόπο αφήγησής του, η ανακοίνωση υποστηρίζει την ανάγκη μιας ανθρωπολογικής προσέγγισης στη μελέτη της ιστορίας των Ρομά στην Αργεντινή.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου